21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Aptauja: Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāju profesionālā pilnveide – vizuālizpratnes aspekts

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāju profesionālā pilnveide – vizuālizpratnes aspekts

Šīs anketas mērķauditorija ir vēstures (un citi Sociālās un pilsoniskās mācību jomas) skolotāji, kuri šajā mācību gadā māca vai plānot mācīt nākošajā mācību gadā šādus vidusskolas līmeņa kursus “Sociālās zinības un vēsture” un / vai “Vēsture un sociālās zinātnes I”.
Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks analizēti kontekstā ar vēstures mācīšanas un mācīšanas paradigmas izmaiņām Latvijā. Tas tiks darīts Lienes Ozoliņas doktora disertācijas “Kompleksa informācijas analīze skolēnu vizuālizpratnes pilnveidošanai mācoties vēsturi” izstrādes ietvaros.
Izpildei nepieciešamais laiks ir 10 līdz 15 minūtes.

Aptauju atradīsiet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7y2iBbXX6JpLyHY7FM9Ng7YznZsMhV3n1xrAefNEvXV74SQ/viewform