23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Par mums

Biedrība apvieno vēstures un sociālo zinību skolotājus, lai kopīgi mācītos, palīdzētu viens otram darbā un risinātu profesionālus jautājumus.

Biedrības statūtos ir deklarēti šādi mērķi: 

1) vispusīgi veicināt un attīstīt vēstures mācīšanu Latvijas izglītības iestādēs; 

2) organizēt un vadīt konferences, seminārus, kursus un citus pasākumus ar izglītojošiem un zinātniskiem mērķiem; 

3) nodarboties ar izdevējdarbību. 

Biedrības biedri regulāri tiekas divas reizes gadā: gada pārskata konferencē decembrī Rīgā un Vasaras dienās augusta sākumā kādā no Latvijas novadiem. Biedrība īsteno dažādus projektus jaunu mācību līdzekļu izstrādei un rīko skolotāju tālākizglītības seminārus. Sadarbojoties ar dažādiem partneriem Latvijā un ārzemēs, biedrība organizē pētījumu konkursu skolēniem “Vēsture ap mums”. Sadarbībā ar VISC biedrība piedalās valsts vēstures olimpiādes satura izstrādē. 

Vēstures skolotāju biedrība ir Eiropas vēstures pasniedzēju apvienības EUROCLIO biedrs.

Vasaras dienas

Vasaras dienas ir tradicionāla Vēstures skolotāju biedrības biedru tikšanās – katru gadu vasaras vidū, ikreiz citā Latvijas novadā. Šī tradīcija aizsākās 1998. gadā Bernātos; 2012. gadā Vasaras dienas notika jau piecpadsmito reizi. 

 

Vasaras dienu laikā vēstures skolotāji mācās, dalās pieredzē, apspriež aktuālās vēstures mācīšanas problēmas un kopīgi meklē tām risinājumus. Vasaras dienas ir vieta, kur skolotāji pirms jaunā mācību gada sākuma satiek muzeju, arhīvu un izdevniecību pārstāvjus. Kad vien iespējams, cenšamies aicināt arī kaimiņvalstu skolotājus, lai mācītos no viņu pieredzes. Svarīga Vasaras dienu sastāvdaļa ir vietējā kultūras mantojuma iepazīšana. To darām gan aicinot vietējos speciālistus uzstāties ar lekcijām un prezentācijām, gan dodoties izzinošās ekskursijās pa apkaimi. 

 

Vasaras dienas ir arī vieta, kur iepazīt jaunas mācību metodes un materiālus. Aicinām uz sadarbību tos, kas vēlas stādīt priekšā jaunus mācību materiālus, iepazīstināt ar pētījumu rezultātiem vai jaunām idejām. Lūdzam rakstīt info@vsb.lv. 

 

Vasaras dienas rīko katru gadu cita darba grupa, kurā ir novada aktīvākie VSB biedri un pārstāvis no valdes. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas ieguldījuši savas pūles un laiku Vasaras dienu rīkošanā! Mēs to novērtējam.