21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Daugavpils vasaras dienas 2019

Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotāju
Vasaras dienas
Ceļā uz lietpratību. Sociālās zinības un vēsture integrēts priekšmets 4.-6. klasē
2019. gada 7.-9. augustā Daugavpilī

 

7.augusts

11.-11.30 – dalībnieku ierašanās dienesta viesnīca Miera iela3/5, Daugavpils

11.30-12.15 reģistrācija Daugavpils Krievu vidusskolā licejā (DKVL) Tautas ielā 59

12.15-13.00 – pusdienas

13.00.- 16.00 – kopīga darbs sesija

Atklāšana:

DKVL direktore Irīna Paura

DPIP Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka

VSB valdes locekle Signita Gabrāne

VSB valdes loceklis Ansis Nudiens

Priekšlasījumi:

v  Br.Skrindas un ieskats Latgales kultūrvēsturē. Anna Lazdāne Skrindu dzimtas muzeja direktore

v  Ieskats DU un LU Humanitārās fakultātes pētnieku un studentu tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijās Latgalē . Roberts Ķipurs VSB valdes loceklis, ekspedīcijas dalībnieks

v  ES nākotnes izaicinājumi. profesors Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, DU

v  Tiesības un vēsture skolā: neizmantotās iespējas

Dr.iur., doc. Jānis Pleps, LU Tiesību teorijas un tiesību vēstures katedras vadītājs, Valsts prezidenta tiesībpolitikas padomnieks

Mg.iur. Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors, tiesībsarga juridiskais padomnieks

Izdevniecību jaunumi:

Vilnis Purēns (RAKA),

Valdis Klišāns (Zvaigzne ABC)

 

16.30- 18.00 Pieredzes stāsti, idejas mācību procesam

v  Dažas kritiskās domāšanas metodes vēsturē Viktorija Nalivaiko, Krāslavas Valsts ģimnāzija;

v  Skolēnu mācību uzņēmumi pamatskolā Biruta Ivanova, Daugavpils Vienības pamatskola;

v  Valmieras zonālā valsts arhīva dokumentu izmantošana vēstures stundu un ārpusstundu nodarbībās Ineta Amoliņa, Valmieras Valsts ģimnāzija

v  Darbības projekti sociālajās zinībās Marina Drozda, Daugavpils Krievu vidusskola licejs, Natālija Dektereva, Daugavpils Saskaņas pamatskola;

v  Caurviju kompetenču attīstīšana vēstures stundās 7. klasē: radošie darbi un projekti Larisa Želve, Daugavpils Krievu vidusskola licejs

v  Valkas novada skolu sesto klašu atklātā vēstures stunda Ērģemes pilsdrupās “Cilpotāji laikā” Vineta Skutāne, Valkas J.Cimzes Valsts ģimnāzija

 

19.40 Ekskursija Daugavpils Ebreju muzejā un sinagogā, pastaigas pa pilsētu

 

8.augustsNodarbības mazākās grupās

9.00 – 10.30

1.grupa Mācību stundas uzbūve un plānošana sociālajās zinībās un vēsturē.  Edgars BērziņšSkola2030 301.kab.

  1. grupaMācību satura plānošana sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetosAnsis NudiensSkola2030 zālē

 10.40 – 12.10

2.grupa Mācību stundas uzbūve un plānošana sociālajās zinībās un vēsturē.  Edgars BērziņšSkola2030 301.kab.

  1. grupaMācību satura plānošana sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetosAnsis NudiensSkola2030 zālē

12.10 – 12.30 kafijas pauze GRĀMATU GALDS, IESPĒJA NOPIRKT JAUNĀKOS IZDEVUMUS

12.30 – 14.00

1.grupa Vērtēšana un tās plānošana sociālajās zinībās un vēsturē.  Santa KazakaSkola2030 zālē

2.grupa Stunda, kurā skolēni mācās paši. Antoņina Ņenaševa, Rīgas 22.vidusskola 301.kab.

14.00 – 15.00 pusdienas

 15.00 – 16.30

2.grupa Vērtēšana un tās plānošana sociālajās zinībās un vēsturē.  Santa KazakaSkola2030 zālē

1.grupa Stunda, kurā skolēni mācās paši. Antoņina Ņenaševa, Rīgas 22.vidusskola 301.kab.

16.40 – 17.20

v  Kompleksie uzdevumi vēsturē Liene Ozoliņa, Jēkabpils Valsts ģimnāzija zālē

v  Idejas pilsoniskās izglītības veicināšanai sociālajās zinībās un vēsturē. Projektu pieredze. Evelīna Balode, Daugavpils PIKC “Saules skola” 301.kab.

17.25 – 17.45 pirmo divu dienu izvērtējums zālē

17.50 Ekskursiju uz Daugavpils Cietoksni

19.00 svinīgas vakariņas Daugavpils Cietoksnī 

 

  1. augusts

Mācību ekskursija Pa Plāteru pēdām