18/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Daugavpilī noslēgušās 21.Vēstures un sociālo zinību skolotāju Vasaras dienas

Vasara Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotājiem tradicionāli ir laiks ne tikai atpūtai, bet arī mācībām, kopā būšanai un jaunu ideju ģenerēšanai, jo notiek Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības (turpmāk VSSB) rīkotās Vasaras dienas. Šogad ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Krāslavas novada domes atbalstu septiņdesmit pedagogi uz gadskārtējo pasākumu pulcējās Daugavpilī Krievu vidusskolā- licejā, lai no 7. līdz 9. augustam izglītotos un diskutētu par tematu “Ceļā uz lietpratību. Sociālās zinības un vēsture integrēts priekšmets 4.-6.klasē”.

 

Triju dienu laikā lielākā uzmanība tika pievērsta potenciālajām izmaiņām izglītības saturā. Nodarbības vadīja izglītības projekta “Skola2030” treneri Santa Kazaka un Edgars Bērziņš, Sociālās un pilsoniskās jomas vecākais eksperts Ansis Nudiens, jaunā satura izstrādē iesaistītie pedagogi un vieslektori. Ar pieredzes stāstiem par mērķtiecīgu un uz mācīšanos iedziļinoties vērstu nodarbību dalījās un labās prakses piemērus demonstrēja Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotājas Marina Drozda un Larisa Želve, Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja Natālija Dektereva, Daugavpils Vienības pamatskolas skolotāja Biruta Ivanova, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Viktorija Nalivaiko, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Ineta Amoliņa, Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolotāja Vineta Skutāne, Rīgas 22.vidusskolas skolotāja Antoņina Ņinaševa. Par kompleksiem uzdevumiem un to veidošanas īpatnībām stāstīja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Liene Ozoliņa, bet par idejām radošajiem darbiem un Erasmus projektu pieredzi stāstīja PIKC DDMV “Saules skola skolotāja Evelīna Balode.

 

Plenārsēdē klātesošos uzrunāja Daugavpils Krievu vidusskolas liceja direktore Irīna Paura, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka, Daugavpils pilsētas Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Signita Gabrāne. Ar priekšlasījumu par Latgales atmodas darbiniekiem uzstājās Daugavpils novada Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne,  ieskatu latgaliskajā kultūrtelpā turpināja VSSB valdes loceklis Roberts Ķipurs, demonstrējot videokadrus no tradicionālās kultūras un mutvārdu ekspedīcijām Dienvidlatgalē. LU docents Dr.iur., Jānis Pleps un Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks sniedza interaktīvu ieskatu tiesību jautājumos un dāvināja pedagogiem grāmatu “Robežlīgums”, bet DU profesors Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis runāja par drošības izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Visi priekšlasījumi sasaucās ar aktualitātēm izglītības procesā un, kā norādīja pedagogi izvērtējuma anketās, būs noderīgi un rosinoši, vadot stundas sociālajās zinībās un vēsturē jaunajā mācību gadā. Pedagogus uzrunāja un iedvesmoja arī izdevniecību pārstāvji: Vilnis Purēns (RAKA) un Valdis Klišāns (Zvaigzne ABC). SIA “Adamas” piedāvāja iegādāties mācību literatūru grāmatu galdā.

Vakari pagāja izzinošās pastaigās pa Daugavpils pilsētu, bet piektdien devāmies mācību ekskursijā uz Krāslavu. Īpašu paldies vēlamies pateikt Daugavpils Ebreju muzeja direktoram Josifam Ročko par interesanto stāstījumu, humoru un atbalstu vasaras dienu rīkošanā, kā arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājai Viktorijai Nalivaiko un Varavīksnes vidusskolas skolotājai Margaritai Borodinai Ignatovičai par atbalstu Vasaras dienu organizēšanā un mācību ekskursijām Krāslavā un Indrā.

 

Visās Vasaras dienās ļoti svarīgi ir organizatoriskie un sadzīviskie aspekti, tāpēc pedagogu un VSSB valdes milzīgs paldies Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja administrācijai un jo īpaši direktorei Irīnai Paurai par atbalstu un ideālajiem apstākļiem nodarbību laikā, Daugavpils 12.vidusskolai par atbalstu pedagogu tālākizglītības programmas realizēšanā, Daugavpils pilsētas Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskajai apvienībai, it īpaši Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotājai Aigai Hudobčenokai, Saskaņas pamatskolas skolotājai Natālijai Dekterevai un Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja vēstures un sociālo zinību skolotājām par savlaicīgu tehnisko un organizatorisko jautājumu risināšanu. Pedagogi augsti novērtēja Vasaras dienu programmu un nodrošinājumu. 

 

VSSB valde izsaka pateicību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un Krāslavas novada domei par atbalstu un uzņemšanu. 

 

Informāciju sagatavoja

VSSB valdes locekle un vasaras dienu organizatoru komandas pārstāve

Signita Gabrāne