21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Aktuāli resursi stundām (24.02.2022)

Aktuāli resursi stundām:

LU profesora Erika Jēkabsona laipni piedāvātie raksti, kurus ir iespēja izmantot skaidrojot šī brīža pasaules situāciju. 24.02.2022.

Latvijas attiecības ar Ukrainas Tautas Republiku (1919–1921). In: Latvijas Vēsture. 2003. Nr. 4, 56.–72. lpp.

https://www.academia.edu/30898126/Ukrai%C5%86i_Latvij%C4%81_19_gadsimta_beig%C4%81s_1945_gad%C4%81_In_Latvijas_Arh%C4%ABvi_2004_Nr_2_110_128_lpp

https://www.academia.edu/30718188/Latvijas_attiec%C4%ABbas_ar_Ukrainas_Tautas_Republiku_1919_1921_In_Latvijas_V%C4%93sture_2003_Nr_4_56_72_lpp?fbclid=IwAR3N8qG-dMMyZBSQ77b9dI3DWUZIIHzKbLr-1cjN2wwo0IVU_k9KFSGfyh0

Citi resursi medijpratības jautājumos un ne tikai:

EU vs DISINFORMATION https://euvsdisinfo.eu/

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?fbclid=IwAR3bLJNmZ6Am80G2CnBYtOjlbqOJ9FNfJ9igtDNl_7dHCZXCfGqx1AKeKZQ

https://www.szf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/70472/?fbclid=IwAR2ch1yUch_wgke4-xjxjmq4VPj7g00y-miPh1qa2nG_7ouItyPjU36DLUM

https://ir.lv/kartoteka/kas-ir-boti-un-kapec-par-tiem-ir-jazina/?fbclid=IwAR3T3WWrfwtL-1R6iQRcoymhwiZcd4DFDn9a-3j9eX8tgAOW-Yt_JlHtRHo