23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Zinātnisku rakstu un eseju krājums “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums” atvēršana

Latvijas Nacionālās bibliotēkas apgādā ir iznācis jauns, Latvijas sabiedrībai būtisks pētījums – zinātnisku rakstu un eseju krājums “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”. Trīspadsmit autori no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien.

Mūsdienu Latvija un Igaunija ir viduslaiku Livonijas vēsturiskās mantinieces, tomēr attieksme pret šo vēstures posmu arvien ir svārstījusies starp divām galējībām – romantizētu sajūsmu un naidpilnu noliegumu. Lai gan daudziem viduslaiku Livonija šķiet tāla un sveša, latviešu un igauņu eiropeiskā identitāte nav domājama bez šiem kopīgās pagātnes gadsimtiem. Pretēji stereotipiem Livonija ir Latvijas un Igaunijas sabiedrībām ir atstāts mantojums, kas mums uzliek pienākumus tagadnē.

Krājums ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas iznāk ar programmas “Latvijas valsts simtgade” finansiālu atbalstu. Grāmatas atvēršana, uz ko tiek aicināti visi interesenti, notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2020. gada 10. janvārī, 17.00, pirmā stāva izstāžu zālē.

Atvēršanā krājuma sastādītāji Andris Levāns, Ilgvars Misāns un Gustavs Strenga iepazīstinās ar tā koncepciju un svarīgākajām atziņām. Pēc tam ar savām pārdomām par jauniznākušo grāmatu dalīsies Ivars Ījabs.