21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Konkursa atbalstītāji

No sirds pateicamies visiem, kas ar darbu un līdzekļiem atbalstījuši konkursa norisi, bet īpaši:

Latvijas Izglītības fondam un tā valdes priekšsēdētājam Ilgvaram Forandam

Latvijas Okupācijas muzeja direktorei Gundegai Michelei
Latvijas Tautas frontes muzeja direktorei Meldrai Usenko
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistei Irinai Zeibārtei

publicistam Ērikam Hānbergam
māksliniekam Jānim Anmanim
apgāda Jumava vadītājam Jurim Visockim
apgāda Madris vadītājai Skaidrītei Naumovai

Īpašs paldies Mirdzai Stirnas kundzei, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda vadītājai!

Konkursu atbalsta