27/11/2021

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Vēsture ap mums konkursa nolikums

 

SKOLĒNU RADOŠO DARBU UN PĒTĪJUMU KONKURSS

VĒSTURE AP MUMS

2020./2021. mācību gada

NOLIKUMS

GARASPĒKA BARIKĀDES

 

–>Lejupielādēt pētījuma apraksta veidlapu<–

 

 1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, un izstrādājot avotu pētījumā balstītu patstāvīgu darbu.
 2. Konkursa uzdevumi:

 

1)   veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;

2)   attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās;

3)   veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.

 1. Konkursa tēma „Garaspēka barikādes”

Anotācija:

1991.gada barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes apkārt Augstākajai Padomei, Ministru Padomei, pie Televīzijas un citiem stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā, arī Ulbrokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur.

Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Bērnu un jauniešu veiktie pētījumi veicinās vēsturiskās atmiņas un pieredzes stāstu par barikādēm nodošanu no paaudzes uz paaudzi, sekmēs notikumu liecību un atmiņu saglabāšanu. Katras ģimenes atmiņā ir salīdzinoši nesenie vēstures notikumi, nepierakstīti aculiecinieku un dalībnieku stāsti. Katrā pilsētā, novadā un ciemā ir neiepazītas un nepublicētas vēstures liecības, kā, piemēram, fotogrāfijas, sadzīves priekšmeti, pieraksti u.c. Tās var kļūt par pamatu skolēnu pētījumiem.

Pētāmie avoti var glabāties gan konkursa dalībnieku mājās, gan skolas, novada vai nacionālā muzejā.

Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir iegūt no vēstures avota pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt. Izvēlētais vēstures avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citos avotos atrodamu informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. No avota sniegtajiem datiem konkursa dalībniekiem jāveido pētnieciskais darbs, t.i. informācija jāsakārto plašai publikai saprotamā un interesantā veidā: kā infografika, filma, stāsts, spēle, referāts u.tml.

 1. Konkursa dalībnieki ir 5.-12. klašu skolēni un profesionālās izglītības audzēkņi.

Darbi tiek vērtēti trijās grupās:

        A grupa: 5.-7. klase;

        B grupa: 8.-9. klase;

        C  grupa: 10.-12. klase un profesionālās izglītības audzēkņi.

Darbs veicams individuāli vai pārī. Vēlams, ka skolēns/i un audzēkņi izvēlas darba konsultantu – pieaugušo.

 

 1. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2021. gada 26. martam 1) jāreģistrē VSSB mājas lapā un  2) jānosūta konkursa organizatoriem (Lūdzu neizmantot ierakstīto vēstuļu/bandroļu saņemšanu). Darbu  iesūtīšanas adrese:

Mirdzai Stirnai / konkursam “Vēsture ap mums”
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fondā
Merķeļa ielā 13
Rīgā, LV-1050

vai

Darbu var iesūtīt elektroniski

Airai Brokai, e-pasts: airab@inbox.lv

Baibai Atmanei, e-pasts: abaiba@gmail.com

 

 1. Darbu noformējums

Iesniedzamais darbs sastāv no : 1) apraksta veidlapas (veidlapa šī nolikuma pielikumā) un 2) pētījuma izklāsta.

Konkursam var iesniegt jebkāda veida patstāvīgus vēstures pētījumus. Pētījuma rezultātus var izklāstīt kā ceļvedi, fotoalbumu, jebkura žanra rakstu darbu (novele, poēma, zinātnisks raksts, romāns, eseja, spēli, filmu u. c.)

 

A un B grupas darbi iesniedzami dzimtajā valodā; ja tas nav valsts valodā, jāpievieno tulkojums valsts valodā. C grupas darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora klasi/kursu (ja darbs veidots pārī – vecākā dalībnieka vecumu).

Darbi, uz kuriem norādīts autora vārds, netiks vērtēti.

Reģistrējot darbu dalībai konkursā norāda darba nosaukumu, ziņas par autoriem, konsultantu un skolu. Reģistrācijas veidlapa mēnesi pirms darbu nodošanas termiņa atrodama Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.

 1. Vērtēšana.

Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu prezentēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Fināls 2021. gada 8. maijā (datums var mainīties). Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

Darbu vērtēšanas kritēriji:

Darbus vērtē 2 kārtās.

Pirmajā kārtā katru darbu vērtē žūrijas komisijas 2 dalībnieki atbilstoši kritērijiem: darba atbilstība konkursa tēmai, darba mērķis, uzdevumi, noformējums, korektas atsauces uz izmantotiem informācijas avotiem un to pārbaudāmība, atbilstošu avotu izmantojums pētījumā, avotu interpretācija, izmantotā literatūras saraksts, secinājumi.

Tā kā ir gan zinātniski, gan radoši darbi – var vēl iegūt papildus punktus, piemēram, par darba tēmas oriģinalitāti, pētījuma pielietojamību, unikāliem avotiem, u.c.

Otrajā kārtā uzaicinātie finālisti prezentē savu darbu. Žūrijas komisija pilnā sastāvā uzklausa pretendentus, vērtējot prasmi pastāstīt par savu pētījumu, argumentēti atbildēt uz jautājumiem, radošumu.

 1. Vērtēšanas komisija sastāv no VSSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un citiem pieaicinātiem speciālistiem.
 2. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2021. gada maija beigās (datums tiks precizēts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas.  

Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

 1. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji.

Konkursu rīko Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

Konkursa patrons ir Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

Konkursu atbalsta: VISC, Rīgas Latviešu biedrības, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Nacionālais arhīvs, ka arī dažādas izdevniecības.

 1. Konkursa darbu pieteikuma forma  https://form.jotform.com/210275351716350
 2. Informācija par konkursu

VSSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv 

sazinoties ar projekta koordinatori Airu Broku, tālrunis 26 329 503, e-pasts: airab@inbox.lv

sazinoties ar projekta koordinatori Baibu Atmani, tālrunis 29776060, e-pasts: abaiba@gmail.com

 

–>Lejupielādēt pētījuma apraksta veidlapu<–

EnglishGermanLatvianRussian