23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

VĒSTURE AP MUMS 2020./2021. mācību gads GARASPĒKA BARIKĀDES konkursa rezultāti:

 

SKOLĒNU RADOŠO DARBU UN PĒTĪJUMU KONKURSS

VĒSTURE AP MUMS

2020./2021. mācību gads

GARASPĒKA BARIKĀDES

konkursa rezultāti:

Vieta  Vārds, uzvārds Darba nosaukums Skola Konsultants
1. Beatrise Silanža   Virtuāls ceļojums barikāžu laikā Valmieras Valsts ģimnāzija Ineta Amoliņa
2. Dana Patrejeva  Atmiņu ceļš uz barikāžu laiku  Riebiņu vidusskola Ārija Pudule
2. Roberta Laurinoviča,

Demija Burlakova

Brocēnieku atbalsis barikādēs  Brocēnu vidusskola Laura Miķelsone
2. Artūrs Miķelsons  “ZINI vai MINI” Rīgas Juglas vidusskola Dzintra Liepiņa
2. Agnija Jemeļjanova  Latvijas krievu loma 1991.gada janvāra notikumos Rīgā Riebiņu vidusskola Ārija Pudule
3. Anastasija Ņikitina ,

Daniels Ziļs

Garaspēka barikādes, Dimantiņi nākotnes vārdā Laucesas pamatskola Marija Petrovska
3. Liene Lizdene  Barikāžu laiks  Rīgas Juglas vidusskola Juris Biezais
3. Klāvs Jānis Kalniņš  1991.gada barikāžu atcere no tagadnes uz pagātni  Rencēnu pamatskola Inese Birzkope
3. Rasa Martinova Laika mašīna, 1991. gada barikādes Rīgas Juglas vidusskola Ieva Križevica
3. Elizabete Olengoviča Daiņa Īvāna citāti, kā attēlojums cilvēku garaspēkam barikāžu laikā. Rīgas Juglas vidusskola Dzintra Liepiņa
Atzinība Kristaps Ruņģis, Matīss Mateuss-Kalniņš Gara spēks pret ieroču spēku  Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija Indra Soika-Dreimane
Atzinība Katrīna Ostrovska Veinu-Baltiņu ģimenes barikāžu stāsts Viļakas Valsts ģimnāzija Aija Leitena
Atzinība Sanija Linda Cine Medālis. Valmieras Valsts ģimnāzija Ineta Amoliņa
Atzinība Agate Čirkše,

Dana Klēbā

Garaspēka barikādes. Radinieki ir visi tie, kurus vieno garīgais spēks. Rīgas Juglas vidusskola Dzintra Liepiņa
Atzinība Annija Tumāne, Ričards Bainors Pa atmiņu takām Galēnu pamatskola Rita Upeniece
Atzinība Līva Kārkliņa Barikāžu sajūtu interpretācija 2021.gadā Valmieras Valsts ģimnāzija Ineta Amoliņa
Atzinība Lelde Parma Barikāžu stāsts Rīgas Juglas svidusskola  Aira Broka