21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Talsu vasaras dienas 2014

ETNISKAIS, STARPETNISKAIS UN NACIONĀLAIS FAKTORS LATVIJAS VĒSTURĒ – TALSU NOVADA PIEMĒRS 2014.gada 29.-31.jūlijā

  1. jūlijs
    VISC informācija par eksāmeniem, VISC vec. referente Vita Jaunozola

UNESCO LNK projekts “Baltijas ceļa stāsti“, Danute Dūra

– projekta mājas lapa: www.thebalticway.eu
– metodiskie materiāli un resursi par Baltijas ceļu un projektu “Baltijas ceļa stāsti”.
– Danutes Dūras prezentācija par projektu (prezentācijā iekļauti komentāri).

Konkurss „Vēsture ap mums”, Inese Berga, Danute Dūra
– Konkursa 2014./2015. mācību gada nolikums. Pieskāriens vēsturei. Lietas – pagātnes liecinieces

Pieredzes apmaiņa

Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija ESI PATS!, Elīna Kalniņa

– Prezentācijas materiāls.

Klasvadība, Ansis Nudiens.

– Prezentācijas materiāls.

 

  1. jūlijs

19.gs nacionālisma ietekme uz vēsturi un dažādas izpratnes par 20.gs Latvijas vēstures notikumiem. LU acociētais profesors Ivars Ijabs.
– Prezentācijas materiāls.

Vēstures pārskats „Latvijas mazākumtautības 20. gadsimtā”, Danute Dūra

– prezentācija par vēstures pārskata saturu un struktūru;

– vēstures pārskata elektroniskā versija;
– metodiskā materiāla elektroniskā versija.

  1. gada barikāžu muzeja muzeobuss, Kaspars Zaltāns.

– Prezentācijas materiāls.

Ebreju līdzdalība 19.gs norisēs Talsos, Antra Grūbe
– Prezentācijas materiāls.

Kr.Valdemārs un skolotājs E.Dinsberģis, Gita Japiņa

– Prezentācija par K. Valdemāru.

– Prezentācija par E. Dinsberģi.


Genoc
īds pret romiem un īpašā situācija Talsu apriņķī 2.pasaules kara laikā, Antra Grūbe

– Raksts “Kārlis Krūmiņš – romu glābējs”

Tautiskais romantisms Talsu novadā, Zanda Konošonoka

– Prezentācijas materiāls.

Talsu muzeja programma
– nodarbība ”Melu klubs”
– ekskursija muzejā, ieskaitot ceļojošo izstādi par atradumiem  kuršu ugunsapbedījumu vietā Vilkmuižas ezera krastā.
– muzejpedagoģijas speciālistes Lidijas Grīnvaldes piedāvājums

Ekskursija pilsētā „Vakara pastaiga Talsos”

31.jūlijs
Ekskursijas novadā
1.maršruts: Lauciene. Nurmuižas muižas komplekss; Dienlilliju dārzs; Nurmes baznīca; Amendas kaps.
2.maršruts. Valdemārpils; Romu bērnu apmācību programma skolā;  Kr.Valdemāra zāle;  galdnieka I.Baņķa darbnīca; Ārlavas baznīca.