21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Rakstu krājuma par Latvijas 19. gadsimta vēsturi atvēršana

Rakstu krājuma par Latvijas 19. gadsimta vēsturi atvēršana

 

Trešdien 17. februārī plkst. 15.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks zinātnisko rakstu krājuma “Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” atvēršana. Tā būs skatāma LNB mājaslapā un Facebook lapā.

 

Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstāsies:

  • projekta vadītāja Vija Daukšte,
  • krājuma sastādītājs un atbildīgais redaktors Gvido Straube,
  • filozofs un lasītājs Igors Šuvājevs,
  • literatūrzinātnieks un viens no krājuma autoriem Pauls Daija.

 

Rakstu krājumā apkopoti starptautiskā zinātniskā konferencē lasītie referāti. Tā notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta “Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” ietvaros – 2018. gada 6., 7. un 8. decembrī LNB. Konference klausāma arī audio formātā vietnē SoundCloud.

 

19., saukts arī par garo gadsimtu, bija būtisks laiks Latvijas teritorijas attīstībā un izšķiroši ietekmēja valstiskuma pamatu rašanos, tādējādi padarot par iespējamām idejas par neatkarīgas Latvijas dzimšanu. Kādi bija  faktori, kas ietekmēja situācijas attīstību – šo jautājumu mēģina atbildēt 12 autori no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Šveices.

 

  1. gs. ir laiks, kad notika Nacionālās atmodas kustība un uz Latvijas vēstures skatuves parādījās nacionālā inteliģence. Tomēr šis bija arī izaicinājumu laiks baltvāciešiem, kuri ir dzīvojuši Latvijas teritorijā kopš 13. gs. un ilgi bijuši situācijas noteicēji. Viņi 19. gs. ir nonākuši krustcelēs, un viņiem jāmēģina saprast jauno laiku un pieņemt no tā atkarīgos lēmumus. Tāpat 19. gs. ir laiks, kad Krievijas impērija mēģina mainīt attiecību modeli savā politikā pret Baltijas provincēm. Aktualizējas starptautiskā dimensija, jo sevišķi Vācijas skatījums uz Baltiju.

 

Šīs grāmatas uzdevums ir meklēt jaunus faktus un to skaidrojumus, interpretācijas, lai dziļāk ieraudzītu daudzu procesu kopsakarības un mijiedarbību, jo šodienas Latvijas valsts savās saknēs ir krietni dziļāka, un 19. gs. ir viens no loģiskiem un būtiskiem tās posmiem.

 

Zinātnisko rakstu krājums “Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā” ir LNB un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs, kas veikts ar programmas “Latvijas valsts simtgade” finansiālu atbalstu. Grāmatas koncepcijas autors un sastādītājs ir vēstures profesors Gvido Straube.

 

Izdevumu var iegādāties LNB veikalā “Draugu telpa”. Cena – EUR 15,00. Aicinām sazināties ar veikalu! Tālrunis: +371 67843767, e-pasts: gaisma@gaisma.lv

 

Papildu informācija:

Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv

Tālr.: +371 26472501

www.lnb.lv