21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Mārtiņa Ķibilda TV projekts “Atslēgas” atdzimst izglītojošā interneta platformā www.atslegas.tv.

Mārtiņa Ķibilda TV projekts “Atslēgas” atdzimst izglītojošā interneta platformā www.atslegas.tv.

Viens no redzamākajiem un sabiedrības novērtētākajiem Latvijas simtgades projektiem “Atslēgas” turpmāk būs skatāms īpaši izveidotā interneta platformā www.atslegas.tv. Kā īpašs papildinājums sērijām ir to tulkojums krievu un angļu valodās, tas sniegs iespēju projekta skatītāju loku paplašināt gan Latvijā, gan ārzemēs. Mārtiņa Ķibilda ieceri uz 50 TV sēriju cikla bāzes radīt brīvprātīgas izvēles mācību palīglīdzekli Latvijas vēstures izziņai turpina realizēt viņa ģimene kopā ar VFS Films un Latvijas Televīziju.

“Atdzīvināt Mārtiņa projektu “Atslēgas” man ir īpašs uzdevums un daru to ar lielu mīlestību kopā ar Mārtiņa lielajiem dēliem. Mūsu mērķis ir paveikt Mārtiņa iecerēto, uzdāvināt Latvijai un skolām šo vērtīgo materiālu ievietotu vienā mājas lapā, aicināt pasniedzējus un skolēnus aktīvi iesaistīties diskusijā par Latvijas vēsturi. Šādi mēs saredzam iespēju piešķirt TV raidījumam papildu izglītojošo vērtību un paliekošu ilgtermiņa noderīgumu sabiedrībai.” stāsta Mārtiņa sieva, Ilze Grase-Ķibilde.

 

Interneta platforma www.atslegas.tv kalpos kā brīvprātīgas izvēles mācību palīglīdzeklis Latvijas vēstures izziņai, izmantošanai vēstures stundās, pasniedzējiem, skolēniem un citiem interesentiem. Vietne paredzēta kā pievienotā vērtība skolām, pasniedzējiem izmantojot materiālu kā vizuālu papildinājumu vēstures stundās pārrunātajām Latvijas vēstures tēmām. Skolotāji un Valsts izglītības satura centrs vienmēr bijuši atvērti kvalitatīva papildu satura integrēšanai obligātajā mācību programmā. Mācību stunda ir 40 minūtes gara – pietiek laika gan skolotājam, gan “Atslēgām”, gan diskusijām. Projekta www.atslegas.tv mērķis ir vairot izpratni par Latvijas vēsturi kā gudras, demokrātiskas sabiedrības priekšnoteikumu. Lai to īstenotu platformai www.atslegas.tv jākļūst par noderīgu papildu izziņas avotu, ko skolotāji izmanto vēstures apguves bagātināšanai līdzās jau esošajiem obligātās mācību vielas alternatīvām, jārosina lielāka skolnieku interese par vēsturi, kā arī jāattīsta skolnieku kritiskā domāšana, cēloņsakarību izpratne un diskusiju prasme.

Interneta platformā www.atslegas.tv tagad vienuviet atradīsies visas 50 raidījuma “Atslēgas” sērijas, tulkotas krievu un angļu valodās, sniedzot iespēju par Latviju vairāk uzzināt plašākai auditorijai gan Latvijā, gan diasporai ārpus mūsu valsts robežām. Pārtulkot “Atslēgas” tika iecerēts jau 2019. gada oktobra sākumā vēl ar aktīvu M. Ķibilda dalību. Godinot Mārtiņa piemiņu, VFS Films studija ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai -100”, Nordic Council of Ministers un British Council atbalstu projektu realizē līdz 2020. gada novembrim.

Par “Atslēgas”:

Latvijas valsts simtgades programmā Mārtiņa Ķibilda un VFS Films radīto vērienīgo TV raidījumu ciklu “Atslēgas” veido 50 sērijas 15 minūšu garumā un tas ir viens no apjomīgākajiem TV dokumentālā žanra projektiem, kāds jebkad tapis par Latvijas vēsturi. Atslēgu pieeja vēstures izgaismošanā ir – pat šķietami vispārzināmiem notikumiem atrast neparastu skatupunktu, “atslēgt citas durvis” uz mazāk zināmiem faktiem un tādējādi padarīt šos stāstus interesantākus par “zināmo vēsturi”.  Interneta platforma www.atslegas.tv būs noderīgs papildinājums skolu vēstures programmas radošai apguvei – pamats, no kā veidot brīvprātīgu izvēles mācību palīglīdzekļu komplektu vēstures skolotājiem un skolniekiem.