23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Biedrības “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” referātu konkurss

Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” referātu un eseju konkursu sludinās 2020.gada septembra sākumā, bet noslēgs novembra mēnesī līdz 18. novembrim. Konkursa mērķis – veicināt Latvijas izglītojamo zināšanas un interesi par vēsturi, latviešu strēlnieku ieguldījumu Latvijas Neatkarības karā un valsts attīstībā, kā arī sekmēt jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas vēstures izpētē, uzlabot analīzes un erudīcijas prasmes, veicināt lokālpatriotismu un interesi par Latvijas valsts un iedzīvotāju drošību.

Aicinājums informēt Vēstures un Sociālo zinību skolotāju biedrības biedrus par šo plānoto konkursu jau maija mēnesī, lai ieinteresētie jaunieši spētu savlaicīgi gūt materiālus, informāciju referātu vai eseju sagatavošanai.

 

Ar cieņu, Vilnis Veinbergs Zemgales Latviešu strēlnieku biedrības vadītājs

Papildinformācija pievienotajos dokumentos.

Referāts_konkursa_nolikums

ZLSB_vestule_Vēstures un Sociālo zinību skolotāju biedrība_03.2020 (1)