23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Latvijas Okupācijas muzeja jaunā nodarbība „Gara spēka Atmoda”

Muzeja Izglītības nodaļa ir sagatavojusi jaunu tiešsaistes nodarbību „Gara spēka Atmoda”, kurā runās ar skolēniem  par Atmodu un  Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas laiku. Nodarbība paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem, tās ilgums – 60 minūtes, un tā notiks tiešsaistē no 27. aprīļa līdz 11. maijam platformā Zoom.

Nodarbībā izmantoti muzeja topošās jaunās ekspozīcijas elementi un plašs video materiālu klāsts. Skolēni uzzinās par situāciju pirms Atmodas, par svarīgākajiem notikumiem un organizācijām, taču vislielākā uzmanība tiks veltīta tieši tautas gara spēkam, kas izpaudās dažādos veidos – gan iestājoties pret vides sagandēšanu, (jo vide nav tikai vide),  gan drosmē doties pie miliču un vadu ieskautā Brīvības pieminekļa, lai pieminēt īpašu notikumu gadadienas. Runāsim un klausīsimies Dziesmotās revolūcijas fenomenu un pievērsīsimies unikālajam Baltijas ceļam, akcentējot vienu no demokrātijas pamatiezīmēm – vārda un  ticības brīvību.

Lai nodarbība izdotos pēc iespējas labāka, aicinām skolēnus pirms nodarbības  veikt mājas darbu – ar aptaujas palīdzību izzināt savu tuvinieku pieredzi Atmodas notikumos. Aicinām skolotājus parūpēties par to, lai skolēni saņemtu un izdarītu savu mājas darbu, kā arī rosinām skolotājus izmantot šīs intervijas kā mācību procesa sastāvdaļu.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu muzeja mājaslapā: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/latvijas-okupacijas-muzeja-jauna-nodarbiba-gara-speka-atmoda-987/