23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Jelgavā notiks skolotāju profesionālās pilnveides kursi “Pretošanās”

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa ir sagatavojusi skolotājiem jaunu profesionālās pilnveides kursu programmu “PRETOŠANĀS”.

 

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem izprast pretošanās padomju okupācijas režīmam tematiku, šo jautājumu izpēti un aktualitāti mūsdienās. Kāpēc Latvija nepretojās 1939./ 1940. gadā, un ko mēs no tā esam mācījušies – par to stāstīs Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas nodaļas speciālists Kārlis Dambītis. Nacionālo partizānu cīņu nozīmi analizēs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Reinis Ratnieks un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Atmane. Ar solidaritātes kustību Gaismas akcija un tās darbību iepazīstinās Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas speciāliste Ineta Lansdovne un ar nevardarbīgās pretošanās liecībām Latvijas Okupācijas muzejā – nodaļas vadītāja Inguna Role.

 

Dalībnieki saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības (4 stundas).

 

Aicinām Jelgavas, kā arī citu pilsētu un novadu skolotājus pieteikt savu dalību kursos 30. novembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu līdz 27. novembrim: https://ej.uz/LOM3011

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. “Līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma – pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšanu – veikšanu”.  Valsts pētījumu programmas projekts “Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas Nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā” (VPP-LETONIKA-2021/2-0003).

 

Kursu programma zemāk