23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Demokrātijas nedēļa 2022

labdien
 
Aicinu piedalīties konkursā izglītojamos
– jebkuras klases skolēnu
– jebkuras studiju programmas studējošo
 
temats: MANA BRĪVĪBAS CENA
Rakstudarbu (ne vairāk kā 5 ooo rakstu zīmēm)
un vēlams arī paskaidrojošu video (20~30 sekundes)
līdz Satversmes spēkā stāšanās brīža 100 gadadienai.
Darbus var iesniegt latviešu standarta un latgaliešu valodās. Lībiešu valodai vēlams pievienot tulkojumu.
Vērtēsim izpratni par demokrātisku sabiedrību un izteiksmes formu, kā arī to oriģinalitāti. Studējošo darbus anonīmi vērtēs ģimnāziju skolotāji, bet skolēnu – augstskolu docētāji.
RĪKO (vērtē un sarūpē balvas)
biedrība Publisko tiesību institūts ar draugiem (skolotājiem un docētājiem), kā arī Latvijas Politologu biedrību (prezidente Iveta Reinholde) un Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību (valde Baiba Atmane).
Rezultātus paziņosim 18. novembrī 18.18 FaceBook grupā “demokrātijas nedēļa 2022”.
BALVAS
(a) Saruna ar jebkuru Latvijas valsts amatpersonu un iepazīšanās ekskursija iestādē pēc izglītojamā izvēles. Laureāts varēs izvēlēties arī līdzbraucēju – savu mīļāko skolotāju vai citu tuvinieku. Līdz šim neviena amatpersona nav atteikusi tikšanos; populārākie sarunu partneri bijuši Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, izglītības ministrs un savas pašvaldības vadītājs.
(b) Vienam studentam, pilngadīgam skolēnam un viņa izvēlētam skolotājam tikšanās ar deputātu no Latvijas un iepazīšanās ar Eiroparlamenta darbu Briselē.
(c) Dzejnieks Andris Akmentiņš sarūpēs savu grāmatu skolotājam ar īpašu ierakstu un meistarklasi skolēniem.
(d) Vēstures skolotājs Artis Buks uzaicinās sestdienas vēstures skolu gan skolēnus, gan viņu skolotājus.
(e) Izcilniekiem būs iespēja piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos – sarunu festivālā LAMPA, bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas semināra vasaras skolā un jauno līderu forumā.
(f)  Visiem darbu autoriem latgaliešu vai lībiešu valodā dāvanā Satversme latgaliešu un lībiešu valodās.
 

patiesā cieņā

Arvīds Dravnieks
Publisko tiesību institūta direktors
Triju zvaigžņu ordeņa komandieris
SMS 2613 6699