21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Vēstures, politikas, ekonomikas, sociālo zinību kolēģi! VSSB cunftes biedri un topošie biedri!

Pēc tikšanās ar ministri 10. oktobrī tika panākta konceptuāla vienošanās ar ministri, ka no nākamā mācību gada vidusskolas stundu sarakstos atgriezīsies vēsture kā atsevišķs priekšmets ar nosaukumu Vēsture I un apvienotais sociālo zinātņu bloka priekšmets Sociālās zinātnes I.  Šobrīd esam nonākuši pie diskusijas par sasniedzamo rezultātu realizācijas kursā, līdz ar to ir pienācis laiks, kad nepieciešama arī Jūsu iesaiste šajā procesā – nepieciešams jūsu viedoklis un vērtējums. Tāpēc aicinām ikvienu Sociālās un pilsoniskās jomas kolēģi, kuri māca Vēsturi un sociālās zinātnes I vispārējā un optimālajā līmenī, atlicināt laiku  20 – 30 min līdz 10. novembrim, lai aizpildītu aptaujas anketu.
Anketēšana nepieciešama, lai vērtētu standarta sasniedzamo rezultātu saturu vispārējās vidējās izglītības posmā vispārējā un optimālajā līmenī. Iegūtos rezultātus analizēsim plānoto Sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetu un mācību satura izmaiņu kontekstā un izstrādātu priekšlikumus tā pilnveidei.
 

Anketas aktīvā saite: https://forms.gle/TMQyGPzfwGf46bx29

 
 
Esiet aktīvi un aiciniet kolēģus iesaistīties, aizpildot aptauju! Kopīgi izmantosim doto iespēju paust savu viedokli un ietekmēt mācību priekšmetu nākotnes saturu.
 
Cerot uz Jūsu atsaucību
VSSB Valde