23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem

2023. gada 30. septembrī klātienē Aspazijas bulvārī 5 no plkst. 10.00 LU Vēstures un filozofijas fakultāte atkārtoti organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem”.

Nodarbību tēmas:  

1. Jaunākie atklājumi un izpētes metodes aizvēsturē: cilvēces antropoģenēze jaunāko atklājumu gaismā;

2. Latvijas aizvēstures hronoloģijas un periodizācijas aktuālie jautājumi;

3. Aizvēstures, politikas un identitātes veidošanās mijiedarbība: Senlatvijas mīts Latvijas vēsturē, tā veidošanās un attīstība 19. un 20. gadsimtā;

4. Avoti un to izpētes metodes aizvēstures pētniecībā un arheoloģiskā mantojuma saglabāšana

Programmu īstenos pedagogi: Asoc. prof. Andris Šnē, Asoc. prof, Armands Vijups, lektore Elīna Guščika un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieks Mārcis Kalniņš.

Papildu informācija un pieteikšanās