21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Skolēnu pētījumu konkursa “Vēsture ap mums” rezultāti

“Vēsture ap mums” 2019./2020. mācību gada pētījumu temats bija “Te varētu tapt muzejs”. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, konkursa darbu vērtēšana notika attālinātā režīmā (katru darbu vērtēja vairāki žūrijas locekļi), netika izsludināta finālistu darbu aizstāvēšana klātienē. Arī konkursa dalībnieku apbalvošana klātienē pagaidām nenotiks; plānots, ka visi šī gada konkursa dalībnieki tiks aicināti uz nākamā gada konkursa noslēguma ceremoniju.

Skolēnu pētījumu konkursa Vēsture ap mums rezultāt VaM 2020 rezultāti

Žūrijas komisija nolēma:

piešķirt 1.vietu

Beatrise Silanža  “Manas dzimtas pulksteņi” (A grupa) Valmieras sākumskola, konsultante Ineta Amoliņa

Ralfs Zunda  “Rencēnmuiža –daudzacu siets” (B grupa) Rencēnu pamatskola, konsultante Inese Birzkope

Iveta Asne “Dzīvās mākslas un moderno tehnoloģiju telpa…” (C grupa) PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, konsultante  Gunita Meiere

 

piešķirt 2.vietu

Georgijs Bogdanovs “Liepāja fotoobjektīvā”,  Liepājas 3.pamatskola, konsultante Jeļena Kovzeļeva

Lauris Rudzītis “Valmieras ielas, kas nosauktas personu vārdos no 1929. līdz 2013.gadam”, Valmieras Valsts ģimnāzija, konsultante Ineta Amoliņa

Sarma Vītoliņa, Dana Patrejeva  “Te varētu tapt linu muzejs”,  Riebiņu vidusskola, konultante Ārija Pudule

 

piešķirt 3.vietu

Edīte Rimša “No vecmāmiņas pūra lādes”,  Galēnu pamatskola, konsultante Rita Upeniece

Patrīcija Amoliņa “Valmiera basketbola leģenda  – Sandis Amoliņš”,  Valmieras Pārgaujas sākumskola, konsultante Ineta Amoliņa

Olivia Dalova “Dravnieku skolas lidojums uz simtgadi”,  Dravnieku pamatskola, konsultante Ārija Pudule

 

izteikt atzinību

Laura Linda Strazdiņa “Vieta un cilvēks laikmetu griežos”, Rencēnu pamatskola, konsultante Inese Birzkope

Markuss Vīlands “Mana vecvecvectēva Jāna Vīlanda spilgtākie darbi” ,Valmieras sākumskola, Ineta Amoliņa

Sofija Elisa Balode “Rencēnu pamatskolas jauno ugunsdzēsēju vēstures mozaīka”, Rencēnu pamatskola, konsultante Inese Birzkope

 

Žūrijas komisija izsaka lielu paldies pilnīgi visiem konkursa dalībniekiem un viņu konsultantiem.

Īpašs paldies konkursa patronam Valsts prezidentam Egilam Levitam un ilggadējai konkursa atbalstītājai Mirdzai Stirnai (RLB)