18/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība organizē referātu/eseju konkursu

Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība (turpmāk – ZLSB)
sadarbojoties ar Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzeju,
Jelgavas pilsētas un citām pašvaldībām, to izglītības iestādēm
un vairākām biedrībām organizē referātu/eseju konkursu ar mērķi
– veicināt skolu jauniešu zināšanas un interesi par vēsturi un
latviešu strēlnieku ieguldījumu Latvijas Neatkarības karā, lai
sekmētu jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas vēstures izpētē,
uzlabotu analīzes un erudīcijas prasmes, veicinātu lokālpatriotismu
un interesi par Latvijas valsti un Latvijas iedzīvotāju drošību.

NOLIKUMU SKATĪT ŠEIT –> Skatīt konkursa nolikumu