21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Preiļu vasaras dienas 2013

2013. gada Vasaras dienās viesojāmies viesmīlīgajā Latgalē – Preiļos. Šīs vasaras dienas sapulcēja 94 vēstures skolotājus un paliks atmiņā ar patiešām zinātniski un radoši piesātinātu darba programmu. Pirmajā dienā bija iespēja piedalīties Izraēlas holokausta muzeja un izglītības centra „Yad Vashem” pārstāves Noa Segal nodarbībā par bērniem holokaustā. Vakaru noslēdza ekskursija – pastaiga pa Preiļu pilsētu un parku, Polikarpa Čerņavska keramikas mājas apmeklējums un, protams, neaizmirstamā viesošanās Leļļu karalistē un hoteļa „Pie Pliča” senlietu apskate.

Otrā diena sākās ar Vēstures skolotāju biedrības aktualitātēm un VISC speciālistes Vitas Jaunozolas 9. un 12. klases eksāmenu analīzi, kā arī būtiskāko vēstures kā mācību priekšmeta iezīmju akcentēšanu. Pozitīvas un radošas domas rosināja vairāku  kolēģu dalīšanās pieredzē (vēlreiz paldies par to V. Nalivaiko, V. Purēnam, D. Latvei, V. Beitānei, A. Miezītei , A. Voitiškei , E. Balodei un I. Kudlānei)

Otrās dienas turpinājumā Vasaras dienu dalībnieki piedalījās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja konferencē „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”. Par šo iespēju jāpateicas radošai sadarbībai, kura izveidojusies starp  Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītāju Noru Šņepsti un Preiļu muzeja direktori Teklu Bekešu. Konferenci atraktīvi vadīja Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, Dr. hist. Henrihs Soms, bija iespēja klausīties tādus izcilus lektorus kā Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļas vadītāju Dr. hist. Antoniju Vilcāni,  kinorežisoru Jāni Streiču, Dr. habil. philol., prof. Janīnu Kursīti-Pakuli, Latgales vecticībnieku kopienas vadītāju, Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ivanu Lavrenovu u. c.

Vakara noslēgums Preiļu kultūras nama zālē noteikti paliks daudzu kolēģu atmiņā kā dziesmām bagātākais Vasaras dienu pasākums, kad tika izdziedātas un atsauktas atmiņā sen aizmirstas melodijas.

Trešajā dienā notika Preiļu un Aglonas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana: viesošanās Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namā un saruna ar mācītāju Ivanu Lavrenovu, Bērzgales katoļu baznīcas vēstures iepazīšana priestera Aigara Bernāna vadībā, uzkāpšana Madelānu pilskalnā un A. Vilcānes profesionālais stāstījums, Karaļkalna apmeklējums un Aglonas bazilika, kuras iespaidu paspilgtināja priestera Andžeja Lapkovska pārdomas.

Par Vasaras dienu veiksmīgo norisi milzīgs paldies Preiļu vēstures un sociālo zinību MA vadītājai Norai Šņepstei un skolotājām D. Kiuleniecei, N. Pīzelei, L. Melderei, I. Gražulei.
VSB valde