23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā iespēju skolotājiem iegūt tiesības mācīt citu/papildus mācību priekšmetu!

‘PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā iespēju skolotājiem iegūt tiesības mācīt citu/papildus mācību priekšmetu!
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem!
Vēl ir vietas sekojošu programmu grupās, kurām plānojam uzsākt mācības 2021.gada 4.decembrī un mācīsimies attālināti tiešsaistē MS Teams platformā no plkst. 9:00 – 15:30, sestdienās vai skolēnu brīvdienās.
Programmas nosaukums: “Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika”
Mācību maksa: 610,- vai 750,-EUR, ko var maksāt 2 daļās.
Programmas apjoms: 160 vai 240 stundas
Mērķauditorija:
160 stundu programmā- personas, kurām ir skolotāja profesionālā kvalifikācija sociālajā un pilsoniskajā jomā.
240 stundu programmā- personas, kurām ir skolotāja profesionālā kvalifikācija jomā, kas ir atšķirīga no sociālās un pilsoniskās jomas.
Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām mācīt sociālās zinības.
Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa:
https://www.ppmf.lu.lv/lv/studijas/muzizglitiba