28/11/2023

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Muzejs “Ebreji Latvijā” aicina uz vēsturnieka Ginta Apala priekšlasījumu “Minoritātes latviešu intelektuāļu skatījumā 19.-20. gs.”

2020. gada 25. augustā plkst. 11.15 Rīgas Ebreju kopienas namā (Skolas ielā 6, Rīgā) notiks Dr. hist. Ginta Apala priekšlasījums “Minoritātes latviešu intelektuāļu skatījumā 19.-20. gs.”, uz ko tiek aicināti visi interesenti.

 

Priekšlasījumā vēsturnieks pievērsīs uzmanību etnokulturālo grupu savstarpējo attiecību dinamikai laika posmā no 1840. gada līdz 1940. gadam, kad Latvijas teritorijā vēl tikai formulējas mazākumtautību jēdziens, jo latviešus nevar uzskatīt par majoritāti. Lekcijai sekos diskusija par mazākumtautību komponenta integrēšanu mācību procesā.

Dr. hist. Gints Apals ir vēsturnieks un diplomāts ar pieredzi gan pētniecības darbā, gan Latvijas ārlietu dienestā un starptautiskās organizācijās. 1994. gadā Latvijas Universitātē ieguvis vēstures doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu par latviešu nacionālo kustību 19. gadsimtā, absolvējis arī Oksfordas Universitātes diplomātijas studiju programmu. Kopš 1994. gada strādā Latvijas ārlietu dienestā. Grāmatas “Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām” (2011) autors, Ārlietu Ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks.

Vēstures doktora Ginta Apala priekšlasījums paredzēts kā daļa no Rīgas Ebreju kopienas un muzeja “Ebreji Latvijā” sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību rīkotā tālākizglītības semināra skolotājiem “Latvijas ebreju mantojums mācību procesā”. Semināram, kura laikā paredzēts aplūkot jautājumus par ebreju un citu mazākumtautību kultūras un vēstures pasniegšanas metodoloģiju skolās un citās izglītības iestādēs, kā arī šī materiāla integrāciju dažādos mācību priekšmetos, iespējams pieteikties līdz 21. augustam, taču Dr. hist. Ginta Apala priekšlasījumu bez iepriekšējas pieteikšanās aicināti apmeklēt arī citi interesenti.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Muzejs “Ebreji Latvijā”

Skolas ielā 6, LV-1010

Rīga, Latvija

Tel./Fakss (+371) 67283484

info@ebrejumuzejs.lv

http://www.ebrejumuzejs.lv/

EnglishGermanLatvianUkrainian