23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Kuldīgas vasaras dienas 2009

  1. gada Vasaras dienas ar Kuldīgas Vēstures skolotāju metodiskās apvienības palīdzību notika no 28. līdz 30. jūlijam Kuldīgā.Kuldīgas Vasaras dienās piedalījās 105 dalībnieki: vēstures skolotāji no visas Latvijas, mācību grāmatu autori, augstskolu mācību spēki, muzeju darbinieki un Kuldīgas novada pašvaldību pārstāvji. Tālāko ceļu mērojusi Gruzijas vēstures skolotāju asociācijas

Adžārijas nodaļas vadītāja Madona Mikeladze.

Vasaras dienas piepildīja bagātīga programma: lekcijas palīdzēja iepazīties ar Kuldīgas un Kurzemes vēsturi un kultūras mantojumu, darbs grupās ļāva mācīties no kolēģu pieredzes, bet informācija no izdevniecībām RaKaZvaigzne ABCMobilā vēsture un Latvijas Okupācijas muzeja palīdzēs dažādot ikdienas darbu, mācot vēsturi. Vēl ilgi atmiņā paliks pēdējās dienas ekskursijas spilgtie iespaidi: Ķoniņciems un Peniķu ģimene, Lipaiķu baznīcas mācītāja uzruna un vitrāžas, Ēdoles pils smukums un Alsungas suiteņu sirsnīgās dziesmas. 

 

Daudzbalsīgs paldies no visas sirds kolēģiem, īpaši Sanitai Ermanei par Vasaras dienu rīkošanā ieguldīto darbu! Mēs to novērtējam!

 

 

Attēlā: Daļa Vasaras dienu dalībnieku kopā ar Suitu sievām.
Alsunga, 2009. gada 30. jūlijs.
Jāņa Brentes foto.

Papildus informācija
Ritas Kuzņecovas raksts par Kuldīgas Vasaras dienām laikrakstā Kurzemnieks.
Inetas Amoliņas raksts par Kuldīgas Vasaras dienām portālā Valmiera24.
Viļņa Purēna raksts „Vēsturnieki tiekas Kuldīgā” žurnālā „Skolotājs” Nr. 5 (2009)