21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Jauno vēstrunieku skolas nodarbības 2021. gada rudenī

2021. gada septembrī darbu atsāk LU Jauno Vēsturnieku skola. LU
Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola
(saīsināti JVS) paredzēta vidusskoluskolēniem, lai viņus
padziļināti iepazīstinātu ar daudzveidīgajām vēstures jomām un
rosinātu interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus
veidojot priekšzināšanas studijām LU VFF.

Šajā rudenī darbojamies galvenokārt tiešsaistes formātā ZOOM
vidē, bet pirmā lekcija 25. septembrī paredzēta klātienē.

Šogad ieviešam jaunu rubriku – “Vēstures noslēpumu atklāšana”.
Tās ietvaros fakultātes studenti iepazīstinās skolēnus ar savu
zinātnisko darbu izstrādi, sniedzot ieskatu studiju procesā un darbā
pie sava zinātniskā pētījuma izstrādes. Nodarbības notiek
sestdienās un to sākums ir plkst. 10.30.

Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski līdz 24.
septembrim, aizsūtot epastu JVS koordinatoram doc. Jānim Ķerusam uz
epastu _janis.keruss@lu.lv_. Informāciju par JVS un paredzētajām
nodarbībām, ZOOM pieslēgšanās saiti, kā arī mājas darbiem
domāto nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem
e-pastiem. Pielikumā ir sīkāks nodarbību plāns šim rudenim.

Sīkāku informāciju skatīt šeit –> LEJUPIELĀDĒT