21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Attālināti: jauns Latvijas Okupācijas muzeja piedāvājums par deportācijām

Nodarbību „Padomju deportācijas” 2019. gadā muzejā apmeklēja vairāk nekā 1100 skolēnu no visas Latvijas, savukārt, vismaz 250 skolēniem šo nodarbību, viesojoties skolās, vadīja muzeja gidi.

Atbilstoši šī brīža apstākļiem, muzeja Izglītības nodaļas darbinieki ir sagatavojuši nodarbības materiālus attālinātai pieejai. Nodarbība ir papildināta ar uzdevumiem skolēnu izzinošam izpētes darbam, plašu muzeja materiāli klāstu, video un citām liecībām, kas saistītas ar deportāciju tematiku.

Ceram, ka nodarbība palīdzēs skolēniem un skolotājiem mācību procesā, gatavojoties vēstures eksāmeniem, un ka tā tiks izmantota arī turpmāk kā mācību līdzeklis tēmas apguvei! Uz tikšanos muzejā!

Materiāli pieejami Latvijas Okupācijas muzeja mājaslapā: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/skolam/macibu-materiali/attalinatajam-macibu-procesam-pielagotas-muzeja-nodarbibas-77/