21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Aptauja par VSSB vasaras dienām 2021 Ādažos

VSSB biedri un citi interesenti!
Ir pagājis ļoti ilgs laiks kopš mums ir bijusi tā iespēja satikties tā no sirds – jau pagājušajā gadā mums nācās atcelt VSSB vasaras dienas. Lai mēs varētu noorganizēt “VSSB vasaras dienas 2021 Ādažos” mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, padoms.
Tādēļ, lūdzu, aizpildiet šo anketu, kas ļaus mums saprast, cik liela ir interese un ar kādu dalībnieku skaitu mums rēķināties.
UZMANĪBU!!! Šī nav pieteikšanās anketa! Anketa ir anonīma.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEv8Aeq3hyYx8jPx3k4BF7-L8m2uYofl-IeSbptO9kOr0mrg/viewform?usp=sf_link

Aptuvena VSSB vasaras dienu 2021 Ādažos programma:
1. Mini Apaļais galds VI – strukturēta diskusija par 2020./2021. mācību gada pieredzi
2. Mācību materiālu un stratēģiju izmantošana dažādos izglītības posmos
3. Būtiskie akcenti filozofijā vidusskolā – teorija un pieredze
4. Būtiskie akcenti politikā un tiesībās vidusskolā – teorija un pieredze
5. Būtiskie akcenti ekonomikā pamatskolā un vidusskolā – teorija un prakse
6. Paneļdiskusija par aktualitātēm Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā
7. Muzeju piedāvājums Latvijas Skolas skomas ietvaros un tā jēgpilna iesaite mācību procesā
8. Informatīvā daļa – atskaite par valdes darbu, aktuālā informācija Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā
9. Komunikācija ar kolēģiem/draugiem/paziņām neformālā atmosfērā.