23/04/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Alūksnes vasaras dienas 2012

No 2012. gada 31. jūlija līdz 2. augustam Alūksnē notika piecpadsmitās Vēstures skolotāju biedrības vasaras dienas. Tajās piedalījās 96 vēstures skolotāji no dažādām Latvijas vietām. Vasaras dienas noritēja darbīgā un  lietišķā atmosfērā.

 

Vasaras dienu tēma „Latvijas vēsture: aktualitātes un pieredze” tika analizēta gan profesionālu vēsturnieku lekcijās (Juris Urtāns, Inna Lazdiņa, Gvido Straube), gan vietējo novadpētnieku lasījumos (Jānis Polis, Jānis Līcis). Visi vasaras dienu dalībnieki saņēma vairāku organizāciju dāvinātos izdales materiālus – grāmatas. Tolerances centra pārstāves Dace Saleniece un  Nora Šņepste dāvināja trīs brošūras un vadīja nodarbību „Pagātnes un mūsdienu

aizspriedumi.  Antisemītisms”, bet Aira Broka vadīja nodarbību, kā strādāt ar grāmatu „Brīnumainā Eiropa”, kuru izdevis Konrāda Adenauera fonds. Nozīmīga Vasaras dienu sastāvdaļa bija skolotāju dalīšanās pieredzē par savas pedagoģiskās darbības sasniegumiem un inovācijām, par to paldies Inetai Amoliņai, Jeļenai Rjazancevai, Aijai Maldai Siliņai, Jānim Brentem un Sanitai Kozlovai.

Kopumā Vasaras dienas bija patiešām informatīvi bagātas un interesantas, tās noslēdza ekskursija pa Alūksnes novadu: tika apskatīta  Jaunlaicenes muiža, keramiķa U. Pužuļa meistardarbnīca, bijusī PSRS raķešu bāze Zeltiņos, Zvārtavas muiža, Gaujienas pils, lielogu dzērveņu audzētava „Kalnapurvs”.

Protams,  lai Vasaras dienas izdotos, tika ieguldīts milzīgs sagatavošanās darbs, kuru paveica Aija Kļaviņa un Iveta Mikijanska, Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja. Ivetai palīdzēja arī citas novada skolotājas, īpaši Lāsma Jaunozoliņa no Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Līga Bukovska no Gaujienas vidusskolas.