21/07/2024

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Aicinām aizpildīt aptauju!

Aicinām Jūs aizpildīt aptauju, kuru ir iniciējis VISC, iesaistot sabiedriskās organizācijas (tajā skaitā VSSB), ar mērķi iegūt informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas procesu.
Šīs aptaujas mērķauditorija ir vidusskolas skolotāji, kuri māca / tuvākajā laikā plāno mācīt Sociālās un pilsoniskās mācību jomas kursus. Ja jūs nemācat, neplānojat mācīt, lūgums nosūtīt informāciju par šo aptauju Jūsu kolēģiem, kuri to dara.
Kopš šī gada janvāra valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros LU SIIC īsteno projektu, kura mērķis ir izvērtēt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas procesu, radīt metodoloģiju SPMJ mācīšanas vajadzībām vidusskolā, kā arī radīt atbilstošus skolotāju profesionālās pilnveides risinājumus. Diskusijas līdz šim ir bijušas emocionālas. Šī ir viena no iespējām iegūt datus, lai nākotnē pieņemtu tajos balstītus lēmumus.
Aptaujas dati ir anonīmi un tiks izmantoti tikai VISC un LU SIIC vajadzībām.
Lietotie saīsinājumi:
VISC – Valsts izglītības satura centrs
VSSB – Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība
LU SIIC – Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Aptauja pieejama šeit: https://forms.office.com/r/b6RzsyVakW
Docendo discimus!